CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ "CRISTAL" este o instituţie şcolară pentru copiii cu diverse dizabilităţi care, pe lângă organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi de reabilitare prin terapiile specifice desfăşurate, şi construieşte şi alte direcţii de dezvoltare instituţională: formare/informare în domeniul educaţiei speciale, documentare cercetare-experimentare, precum şi servicii educaţionale pentru comunitate.
    Din structura centrului nostru fac parte şi grupele speciale integrate în cadrul G.P.P. 30 şi G.P.P. 20 din Oradea.

Copyright (c) 2017 - CŞEI CRISTAL